پرداخت حقوق فرهنگيان و اين همه سروصدا؟

به اخباری که این دو سه روزه درباره پرداخت “مطالبات فرهنگیان” در رسانه در حال انتشار است توجه کنید:

نوبخت: دولت بدهی صداوسیما را می دهد/پرداخت مطالبات معوق حق التدریس ها
حقوق معلمان ابتدایی ۲۰ درصد افزایش یافت
پرداخت حق بیمه طلایی فرهنگیان

اما لینک چند خبر قدیمی:
پرداخت مطالبات فرهنگیان، هفته آینده
زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته

و نکاتی بسیار ساده، چرا از اصطلاح مطالبات برای اینگونه اخبار استفاده می شود؟ بهتر نیست دولت اعلام کند که این پرداخت ها مربوط به چه سال هایی است و در آن سال ها نان چه قیمتی داشته است؟ آیا برای تداعی معنایی نیست؟ چرا این اخبار غالبا کذب که پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود در بزنگاه هایی مانند اعتراض معلمان به عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و یا پیگیری افزایش حقوق، تمامی رسانه ها را پر می کنند؟

مگر پرداخت بدهی های دولت به فرهنگیان، نیاز به مجوز دارد، که برای آن نیاز به مصوبه ی هیئت دولت دارد؟ چرا هیچ وقت برای سایر ارگان ها و وزارتخانه ها نیز این خبر اعلام نمی شود؟

پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان دولت که گاهی به ده سال پیش می رسد، چه هنری است که باید آن را در بوق و کرنا کرده و اعلام نمود؟

چند ماهی هست که فرهنگیان بصورت خودجوش ولی یک پارچه مطالباتی را از دولت و مجلس طلب نموده اند، از قبیل:

– افزایش حقوق همانند سایر وزارت خانه ها
– اجرای نظام رتبه بندی معلمان، قبل از اینکه با اعمال نفوذ برخی، این لایحه هم به سرنوشت نظام هماهنگ و … دچار شود.
– افزایش حقوق حداقل به میزان تورم سالانه به استناد قانون
– تخصیص یک ماه مرخصی به فرهنگیان همانند سایر کارمندان دولت
– برقراری حق همترازی برای دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری
– اعمال ضریب های افزایش حقوق مانند سایر ارگان ها و وزارتخانه ها
– بازنگری در قوانین استخدام و بازنشستگی
– اعمال جریمه های منطقی برای تاخیز های گاها ده ساله در پرداخت ها

در پایان ذکر این مطلب نیز لازم است: از تمام مجلس نشینان بی خبر از احوال فرهنگیان درخواست می شود که در بررسی بودجه سال ۹۴ مشکلات عدیده ی این قشر فراموش شده را در نظر داشته باشند.

منبع : سايت الف

Download PDF