مارتین لوتر کینگ

مردمی که حس میکنند سهمی در جامعه دارند از آن جامعه محافظت میکنند

اما

اگر چنین احساسی نداشته باشند، ناخودآگاه میخواهند که آن جامعه را نابود کنند

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید