نمونه سوالات هندسه تحلیلی

 نوبت اول :

دبیرستان شهید موسوی رزن دی ماه 90 بصورت فایل PDF

دبیرستان خواجه نصیر رزن دی ماه 90  بصورت فایل   PDF 

دبیرستان شهید موسوی رزن دی ماه 91  بصورت فایل  word   و بصورت   PDF 

 نوبت دوم :

 دبیرستان امام علی فامنین دی ماه 89 از کل کتاب بصورت فایل PDF 

دبیرستان شهید موسوی رزن 21/2/92 بصورت فایل word  و بصورت PDF

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید