آموزش یا زندانی؟

دولت سالانه ۵۴ میلیون تومان برای یک زندانی هزینه میکند این در حالی است که این رقم برای هر دانش آموز ۲/۷ میلیون تومان است.
یعنی برای یک زندانی ۲۰ برابر یک دانش آموز خرج میکنیم.

پاسخ دهید