فوت دکتر محمدعلی شیخ

image

فرزند آیت الله محمدتقی شیخ شوشتری به رحمت حق پیوست.
خدایش بیامرزد، انسان شریف و بزرگواری بود.
شوشتر سرمایه بزرگی را از دست داد
تسلیت به همه مردم

پاسخ دهید