گودل, رياضيدان

گودل نابغه ریاضی گفت:
اگر جهان دور محورش بچرخد و ما ثابت بمانیم اين امکان وجود دارد که به هر زمان و مکانی سفر کنیم.
اما میدانیم که جهان نمی چرخد ولي افکار بنیادی او الهام بخش نسل جديد است

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید