استاد فقيد بهمن بيگي

معلمی تنها شغلی است که ارزویش را دارم
اما نه هر  کسی مدرک معلمی گرفته  ،معلم است
و نه  هر کسی مهر نظام پزشکی گرفته است ،پزشک
خوب و بد در هر جا و در هر لباسی وجود داشته و خواهد داشت
هر چند جو رسانه ای
به خاطر پرهیز اجباری و خود خواسته از برخی حوزه های ورود ممنوع
می بایست خودش را جای دیگری خالی کند تا کمی ارامش بیابد

اگر به اختیارم بود
اولا بهترین ها ،باهوشترین ها،خلاق ترین ها،دلسوز ترین ها ،توانمند ترین ها را به کسوت معلمی در می اوردم

اگر به اختیارم بود
بالاترین امکانات رفاهی و والاترین شان اجتماعی و برترین دستمزدها و پاداش ها را نصیب معلمان می کردم

اگر به اختیارم بود
خیلی ها را می گفتم توان معلم بودن بیش از ظرفیت شماست بفرمایید حرفه ای دیگر

اگر به اختیارم بود
تمامی معلمان را به صورت دوره‌ای و دقیق ارزیابی می کردم انان که جنم این کار را داشتند برای ادامه تحصیل به معتبرترین کالج های جهان می فرستادم حداقل برای چهار سال تا پیشرفته ترین سیستم های اموزشی دنیا را تجربه کنند

اگر به اختیارم بود
از کلاس اول تا ششم ابتدایی  هر معلم با دانش اموزان اش به کلاس بالاترین میفرستادم و پایان شش سال ابتدایی تمام استعدادهای هر دانش اموز را جداگانه ثبت و ضبط می کردم
با تیمی کارشناسی و خبره رشته های پیشنهادی برای هر دانش اموز را به ترتیب اولویت پیش روی دانش اموز و خانواده اش می گذاشتم

اگر به اختیارم بود
تنها گروهی که از جنگیدن برای دفاع از کشور معاف می کردم معلمان بودند

اگر به اختیارم بود
بزرگترین نشان خدمت کشور را به برترین معلم سال می دادم

اگر به اختیارم بود
بهترین معلمان و باتجربه ترین انها را با خدمت بالای بیست سال و با بالاترین دستمزدها برای دانش اموزان ابتدایی انتخاب می کردم

اگر به اختیارم بود

کسب مقام مدیریت یک مدرسه ابتدایی را سخت ترین و والاترین مقام مدیریتی کشور می کردم

اگر به اختیارم بود
معلم برترین شخصیت تاریخ سرزمین ام بود
استاد محمد بهمن بیگی

پاسخ دهید