مطالب و منابعی مفید در نظریه اندازه و آنالیز حقیقی مرتبط با کتاب جرالد ب. فولند

مطالب و منابعی مفید در نظریه اندازه و آنالیز حقیقی مرتبط با کتاب جرالد ب. فولند

کتاب آنالیز حقیقی فولند – لاتین

Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications, 2nd Edition – Gerald B. Folland

دانلود از لینک‌های روبرو:

Pdf – Bookfi – 35.47 MB

Pdf – Bookfi – 7.94 MB

Pdf – Bookfi – 5.42 MB

DjVu – Bookfi – 6.92 MB

DjVu – Bookfi – 4.79 MB

DjVu – Picofile – 4.77 KB

DjVu – lib.org.by – 3.5 MB

DjVu – skydrive – 3.5 MB

DjVu – hostr – 3.5 MB

DjVu – Bookfi – 3.45 MB

DjVu – Bookfi – 3.45 MB

DjVu – Bookfi – 3.30 MB

DjVu – Bookfi – 1.47 MB

کتاب آنالیز حقیقی فولند به زبان فارسی – ترجمه: خسرو حسین زاده و جعفر نیک پور – دانشگاه صنعتی شاهرود

دانلود از لینک‌های روبرو:

Pdf – Persiangig – 16.57 MB

Pdf – picofile – 16.57 MB

Pdf – picofile – 16.44 MB

Pdf – mediafire – 16.41 MB

DjVu – Persiangig – 9.0 MB


آنالیز حقیقی: تکنیک‌های مدرن و کاربردهای آن‮/ نوشته جرالد بی فولند‮؛ ترجمه و تشریح مسعود صباغیان – انتشارات دانشگاه تهران

avinja.comkharidketab.comajansketab.comasanketab.comketab.pro


توجه: براي مشاهده برخي از كتب به برنامه  WinDjView نياز است كه در ذیل قابل دریافت است

دانلود

لینکی دیگر

و همچنين به برنامه win rar  نياز است  دانلود


صفحه خانگی فولند در دانشگاه واشنگتن
صفحه خانگی فولند در دانشگاه واشنگتن و اصلاحیه کتابهایش
تالیفات فولند


نگرشی بر مسائل آنالیز حقیقی فولند – ناشر: دانش پرور – نويسنده: لیلا مقدم – راهله شکر پور

booksite.irbuy-book.irfardabook.com


حل تمرین آنالیز حقیقی فولند بخش1 و 2لینکی دیگر

Download PDF

پاسخ دهید