نمونه سوال ریاضی دوره اول متوسطه

نمونه هایی از طراحی های آموزشی همکاران

طراح

استان

پایه

دانلود

افسانه امید آذری

آذربایجان شرقی

هشتم

دانلود

فرحناز نکوفر

البرز

هفتم

دانلود

فرحناز نکوفر

البرز

هشتم

دانلود

علیرضا رجب نیا

فارس

هفتم

دانلود

مریم محسنیان

فارس

هفتم

دانلود

گروه آموزش ریاضی اصفهان

اصفهان

هفتم

دانلود

سجاد نوری

آذربایجان غربی

هشتم

دانلود

محمد حسن شولی پور

بوشهر

هفتم

دانلود

کمیل الوندی

بوشهر

هفتم

دانلود

گروه آموزش ریاضی بوشهر

بوشهر

هشتم

دانلود

گروه آموزش ریاضی بوشهر

بوشهر

هفتم

دانلود

قدمی زاده

چهار محال بختیاری

هفتم

دانلود

گروه آموزش ریاضی گلستان

گلستان

هشتم

دانلود

سولماز مهری

همدان

هشتم

دانلود

محمود جباری

خراسان جنوبی

هفتم

دانلود

یاسین علی مردانی

خراسان رضوی

هفتم

دانلود

گروه آموزش ریاضی قزوین

قزوین

هشتم

دانلود

سکینه جمالی

خراسان شمالی

هفتم

دانلود

وفا مجیدی

خوزستان

هفتم

دانلود

وفا مجیدی

خوزستان

هشتم

دانلود

گروه آموزشی ریاضی کردستان

کردستان

هفتم

دانلود

منیژه مریدی

خوزستان

هفتم

دانلود

مریم نصیری پور

لرستان

هشتم

دانلود

گروه آموزشی ریاضی سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

هفتم

دانلود

عباس کارگر

یزد

هفتم

دانلود

گروه آموزشی ریاضی شهرستان تهران

شهرستان های تهران

هفتم

دانلود

گروه آموزشی ریاضی شهر تهران

شهر تهران

هفتم

دانلود

طیبه هادی زاده

گیلان

هفتم

دانلود

طیبه هادی زاده

گیلان

هشتم

دانلود

گروه آموزشی ریاضی خوزستان

خوزستان

هفتم

دانلود

 

Download PDF

پاسخ دهید