معلم بودن

فارغ از این که مسی ستاره آرژانتین به کابوس خداحافظی اش از تیم ملی برای مردم آرژانتین پایان دهد یا خیر، بعد از درخواستهای مکرر و متعدد مردم بخصوص در فضای مجازی، شاید مهمترین ان تماس تلفنی رییس جمهور آرژانتین بود،
ولی در این میان نامه تاثیر گزار یک معلم آرژانتینی بیش از همه با این مضمون که:
“لطفا کاری نکن شاگردانم فکر کنند دوم شدن شکست است”
بیشتر جلب توجه میکرد.
به راستی جایگاه این قشر زحمتکش چقدر والاست.

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید