نقد و بررسي كتاب درسي هشتم متوسطه


دوره اول متوسطه (هشتم)

 روش تدريس راهنماي معلم كتاب رياضي

مقالات، طرح درس، تصاوير، فيلم هاي مرتبط و …

 پشتيبان كتاب رياضي هشتم متوسطه

:

ردیف

نام

نويسنده

نوع

دانلود

حجم

1 فصل نهم زهرا رحيمي پاورپوینت دانلود 4.69 MB
2 فصل دوم مهدي قديري پاورپوینت دانلود 6.86 MB
3 فصل سوم زهره پندي پاورپوینت دانلود 3.17 MB
4 آشنايي با كليات كتاب ابراهيم ريحاني پاورپوینت دانلود 2.85 MB
5 رويكرد جديد آموزشي هندسه خسرو داودي پاورپوینت دانلود 473 KB
6 بارم بندی کتاب هشتم تألیف
پی دی اف
دانلود
7 کلیپ اموزشی تساوی کسرها علی نادری
تصویری دانلود
8 کلیپ آموزشی حل مسأله علی نادری تصویری دانلود
9 كليپ آموزشي- فعاليت دوران-  رضا بوعذار تصويري دانلود
10 كليپ آموزشي- فعاليت اعداد گويا1 رضا بوعذار تصويري دانلود
11 كليپ آموزشي – فعاليت اعداد گويا2 رضا بوعذار تصويري دانلود
12 فعاليت اعداد گويا غفاري فر تصويري دانلود
13 بازی- مضارب اعداد بازی دانلود
14 ضرب و تقسبم اعداد گویا غفاری فر پاورپوینت دانلود
15 یادآوری اعداد صحیح غفاری فر پاورپوینت دانلود
16 معرفی عددهای گویا غفاری فر پاورپوینت دانلود
17 جمع و تفریق عددهای گویا غفاری فر پاورپوینت دانلود
18 فیثاغورس کلیپ1 دانلود
19 گزارش دوره ضمن خدمت کناب ریاضی هشتم ابوالقاسم جعفری pdf دانلود
20 برخی اشکالات کتاب هشتم تالیف word دانلود 16 KB
21 نقدی بر دوره تامین مدرسین کتاب هشتم حمید کرم پور word دانلود 13 KB
22 راهنماي معلم- كليات و فصل1 تاليف pdf دانلود
23 راهنماي معلم-فصل 2 تاليف pdf دانلود
24 راهنماي معلم-فصل 3 تاليف pdf دانلود 1.53 MB
25 راهنماي معلم-فصل 4 تاليف pdf دانلود 243 KB
26 راهنماي معلم-فصل 5 تاليف pdf دانلود 308 KB
27 راهنماي معلم-فصل 6 تاليف pdf دانلود 332 KB
28 راهنماي معلم-فصل 7 تاليف pdf دانلود 205 KB
29 راهنماي معلم-فصل 8 تاليف pdf دانلود 491 KB
30 راهنماي معلم-فصل 9 تاليف pdf دانلود 731 KB
31 نمونه سوال كاشان pdf دانلود 500kb
Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید