نمونه سوالات ریاضی پایه نهم، دوره اول متوسطه

Download PDF

 

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات درس ریاضی پایه نهم (سوم متوسطه اول) برای شما عزیزان در سطوح مختلف فراهم گردیده است، همچنین در پایین صفحه می توانید به سوالات مدارس استعدادهای درخشان نیز دسترسی داشته باشد.

آزمون نوبت اول شماره1(R9-9435) آزمون تستی ریاضی باپاسخ آذر94(R9-9436)رایگان آزمون ریاضی دی94 (R9-9437)
آزمون ریاضی آذر94 شماره2(R9-9432) آزمون نوبت اول ریاضی سال تحصیلی 95-94(R9-9433) آزمون نوبت اول دی94 شماره3(R9-9434)
آزمون ماهانه فصل اول (R9-9429) آزمون پایانی فصل چهارم (R9-9430) آزمون ریاضی آذر94 شماره1(R9-9431) رایگان
آزمون تستی فصول 1و2و3 آذر94(R9-9426)رایگان آزمون ریاضی آذر94(R9-9427) آزمون ریاضی دی94(R9-9428)
پاسخنامه آزمون هماهنگ دی94 نوبت صبح(R9-9423) پاسخنامه آزمون هماهنگ دی94 نوبت عصر(R9-9424) آزمون پایانی فصل اول(مجموعه ها)(R9-9425)
آزمون هماهنگ دی94 نوبت صبح(R9-9420) آزمون هماهنگ دی94 نوبت عصر(R9-9421)رایگان پاسخ آزمون نوبت اول دی 94(R9-9422)
آزمون ریاضی دی94شماره4(R9-9417) آزمون نوبت اول دی 94(R9-9418) آزمون نوبت اول دی94 شماره3(R9-9419)
آزمون نوبت اول دی94 شماره1(R9-9414) آزمون نوبت اول دی94 شماره2(R9-9415) آزمون ریاضی دی94(R9-9416) رایگان
آزمون ماهانه فصل اول و دوم (R9-9411) رایگان آزمون نوبت اول دی94-شماره2(R9-9412) آزمون نوبت اول دی94-شماره5(R9-9413)
آزمون نوبت اول ریاضی دی94-شماره7(R9-947) آزمون ریاضی آبان94(R9-948) آزمون فصل سوم-شماره1(R9-9410)
آزمون نوبت اول ریاضی دی94-شماره3(R9-944) آزمون نوبت اول ریاضی دی94-شماره4(R9-945) آزمون نوبت اول ریاضی دی94-شماره6(R9-946) رایگان
آزمون میان نوبت ریاضی با پاسخ،آبان 94(R9-941) رایگان آزمون ریاضی آبان94(R9-942)

 

 

آزمون نوبت اول ریاضی دی94-شماره1(R9-943)
آزمون فصل سوم (هندسه و استدلال)شماره3 آزمون ماهانه فصل دوم نمونه سوال فصل های مجموعه های،معادله خط و نسبت های مثلثاتی
آزمون فصل دوم (اعداد حقیقی)شماره3 آزمون فصل سوم (تشابه)شماره1 (رایگان) آزمون فصل سوم (هندسه و استدلال)شماره2
آزمون فصل اول مهر94-دبیرستان دوره اول جامعه الصادق آزمون فصل دوم (اعداد حقیقی)شماره1 آزمون فصل دوم (اعداد حقیقی)شماره2
آزمون فصل اول (مجموعه ها)شماره2 آزمون فصل اول (مجموعه ها)شماره3 آزمون فصل اول (مجموعه ها)ریاضی نهم شماره4 (رایگان)
آزمون ریاضی نهم دبیرستان نمونه دولتی جامعه الصادق شماره2 (رایگان) آزمون فصل 1و2 دبیرستان نه دی اندیمشک آبان94 آزمون فصل اول (مجموعه ها)شماره1
آزمون فصل اول دبیرستان شهید صارمی بروجرد آبان94 شماره4 آزمون ریاضی استان البرز آزمون ریاضی دبیرستان نمونه دولتی جامعه الصادق شماره1
آزمون فصل اول دبیرستان شهید صارمی بروجرد آبان94 شماره1 آزمون فصل اول دبیرستان شهید صارمی بروجرد آبان94 شماره2 (رایگان) آزمون فصل اول دبیرستان شهید صارمی بروجرد آبان94 شماره3
ازمون فصل سوم آزمون تستی فصل اول آزمون فصل هفتم(عبارت های گویا)
آزمون ریاضی آزمون ریاضی دبیرستان شهید رزمجو مقدم مهر94 آزمون فصل اول(رایگان)
آزمون میان نوبت اول (رایگان) آزمون ریاضی-دبیرستان شهید سیستانی زاده آبان94 آزمون نوبت اول
آزمون پایانی فصل معادلات خط آزمون پایانی فصل هندسه و استدلال آزمون ریاضی مهر94 دبیرستان شهید رزمجو مقدم
آزمون ریاضی آبان94-شماره3 (رایگان) آزمون پایانی فصل عبارت های جبری آزمون فصل اول
آزمون پایانی فصل حجم و مساحت آزمون پایانی فصل اعداد حقیقی آزمون پایانی فصل توان و ریشه
آزمون پایانی فصل عبارت های گویا (رایگان) آزمون ریاضی آبان94 شماره1 آزمون ریاضی آبان94-شماره2
آزمون فصل اول مهر94 دبیرستان غیردولتی رازی استان بندرعباس آزمون ریاضی مهر94 شهرستان مرند آزمون ریاضی مهر94 دبیرستان غیر دولتی دکترحسابی
آزمون ریاضی مهر94- دبیرستان نمونه آیت الله گلپایگانی آزمون فصل اول دبیرستان شهید علیرضا حیدر مهر94 آزمون فصل اول مهر94 دبیرستان شهید فهمیده تبریز
آزمون ماهانه فصل اول آزمون مستمر فصل اول مهرماه آزمون ریاضی دبیرستان شهید مجید لطفی مهر94 (رایگان)
آزمون شماره3 ریاضی-استان هرمزگان (رایگان) آزمون شماره4 ریاضی-استان هرمزگان آزمون فصل اول(مجموعه)
آزمون ریاضی دبیرستان هیات امنایی شهید رزمجو مقدم- زاهدان آزمون فصل اول آزمون شماره2 ریاضی-استان هرمزگان
آزمون مهر94-دبیرستان دوره اول شهید صارمی سوال فصل اول-دبیرستان شهید سیستانی زاده(رایگان) آزمون آغازین ریاضی-شهرستان بروجرد
نمونه سوالات فصل دوم(رایگان) نمونه سوالات فصل اول آزمون مهر94 استان بوشهر
آزمون فصل اول سال تحصیلی 95-94-شماره1 نمونه سوالات فصل اول پاسخنامه نمونه سوالات فصل اول
آزمون فصل اول سال تحصیلی 94-95 آزمون فصل اول مهر94 آزمون فصل اول سال تحصیلی 95-94

استعدادهای درخشان(تیزهوشان،آزمون علمی و….)
نمونه سوالات ریاضی دبیرستان نمونه علامه امینی مهر94 (رایگان) سری اول موسسه علوم فنون-آبان94 ارزشیابی فصل سوم آذر94(R9-949)

 

بازدید: 1701

پاسخ دهید