کسر مالیات از حقوقی که پرداخت نمی شود

Download PDF

اما وقتی بحث کار داوطلبانه ی بدون جیره و مواجب است، ظاهرا فقط ما فرهنگیان کارمند دولت هستیم. یک مورد ساده را اشاره می کنم : انتخابات سال 92 برگزار شد، تمام دست اندرکاران انتخابات و حوزه های اخذ رای در استان فارس، حق الزحمه خود را دریافت نمودند ( آن هم بلافاصله) به جز فرهنگیان! و وقتی از استانداری دلیل آن را جویا شدیم، گفتند : چون زیاد بودید نمی توانستیم پرداخت کنیم و شاید در بودحه سال 94 پرداخت شود!

چرا برای افزایش حقوق ما زیادی هستیم اما در مورد کسورات حقوق خیر، کافی است شخصی در رسانه ها اعلام کند که قرار است مبلغی تحت هر عنوان از حقوق کارمندان دولت کسر شود، ادارات کل آموزش و پرورش بدون فوت وقت اقدام به این کسر حقوق خواهند کرد اما امان از وقتی که قرار باشد حقوق کارمندان دولت اضافه شود، اولین مشکل این است که ” آیا برای فرهنگیان هم اجرا خواهد شد یا خیر؟” و به شیوه های مختلف از اجرای آن سر باز خواهند زد.
اما امروز وقتی فیش حقوقی فروردین 94 را مشاهده کردم، نکته اشی شبیه به طنز در آن یافتم، کسر مالیات از حقوقی که پرداخت نمی شود!
شما هم تعجب کردید؟

وقتی بحث افزایش حقوق برای کارمندان دولت مطرح می شود، از نماینده مجلس گرفته تا نظامی و دیپلمات و نیروهای شرکت های وابسته به دولت، می شوند کارمند دولت و فقط ما فرهنگیان به دلیل زیاد( زیادی) بودن از قانون افزایش حقوق مستثنی شده و از آن محرومیم .همین الان فیش حقوقی فروردین 94 را مشاهده کنید تا متوجه شوید، افزایش حقوق سالیانه ی شما تحت عنوان ” مقرری ماه اول ” از حقوق تان کسر شده است، البته این مساله خود جای سوال دارد که چرا از برخی نهادها و ارگان ها و سازمان ها این مقرری ماه اول کسر نمی شود، اما بحث این است که : بابت افزایش حقوقی که در فیش حقوقی درج شده و سپس کسر شده است، فرهنگیان مالیات هم پرداخت می کنند، طنز قضیه اینجاست! (این مورد برای سال های قبل هم این چنین بوده است)

يعني يه پولي رو دادن و گرفتن ، در عوض اين پولي که ما نگرفتيم ماليات هم داديم!

بازدید: 21

پاسخ دهید