جدیدترین عدد اول دنیای ریاضی با ۹ میلیون رقم

Download PDF

طی اقدامی جالب برای دوستداران ریاضی، عدد اول جدیدی کشف شده است که دارای ۹٫۳ میلیون رقم است و می تواند معمای حل نشده ریاضی در دهه های گذشته را به راحتی حل کند.

هزاران نفر از همکاران از سراسر جهان گرد هم آمدند تا برای پیدا کردن یکی از بزرگ ترین اعداد شناخته شده اول تلاش کنند و کشف بدست آمده توانست ما را بیشتر از  گذشته به حل مشکل Sierpinski کمک کند که برای دهه ها معضلی برای ریاضیدانان بوده است.

Continue reading

My international printed papers

Download PDF

1998

Mezban Habibi, Real Exponential Type of Real Numbers, B.Sc. Thesis, 1998.

2009

 Mezban Habibi, Hypercyclic Operators with Hypercyclic Adjoints, M.Sc. thesis, 2009.

2010

  1. F. Ershad, B. Yousefi, M. Habibi, Conditions for Reflexivity on Some Sequence Spaces, Int. Jour. of Math. Anal., 4(30) (2010), 1465–1468.

 Mezban Habibi, Short Proofs for Pythagorean Theorem, Inter. Math. Forum, 5(66) (2010), 3273–3282.

 B. Yousefi, M. Habibi, Syndetically Hypercyclic Pairs, Syndetically Hypercyclic Pairs, Inter. Math. Forum, 5(66) (2010), 3267–3272.

M. Habibi and F. Safari, n-Tuples and Epsilon Hypercyclicity, Far East Jour. of Math. Sciences, 47(2) (2010), 219-223.

M. Habibi, B. Yousefi, Conditions for a tuple of Operators to be Topologically Mixing, Inter. Jour. of App. Math., 23(6) (2010), 973-976.

2011

 B. Yousefi, M. Habibi, Hypercyclicity Criterion for a Pair of Weighted Composition Operators, Inter. Jour. of App. Math., 24(2) (2011), 215-219.

 B. Yousefi, M. Habibi, Hereditary Hypercyclic Pairs, Inter. Jour. of App. Math., 24(2) (2011), 245-249.

 M. Habibi, F. Safari, Chaoticity of a Pair of Operators, Inter. Jour. of App. Math., 24(2) (2011), 155-160.

 K. Ostad, M. Habibi, F. Safari, On n-Tuples of Weighted Shift to be Topologically Mixing, Far East Jour. of Math. Sci., 52(2) (2011), 203-208.

 P. Karami, M. Habibi, F. Safari, M. Zarrabi, Density and Independently on Hbc (E), Int. J. Contemp. Math. Sci., 6(36) (2011), 1761–1767.

 F. Ghezelbash, M. Habibi, F. Safari, On Topologically Mixing of n-Tuples, Pioneer Jour. of Math. And Math. Sci., 3(1) (2011), 49-54.

 B. Yousefi, M. Habibi, On the Eighenfunctions of weighted Composition Operators on Function Spaces, Inter. Jour. of App. Math., 24(4) (2011), 625-629.

2012

 Mezban Habibi, -Tuples of Bounded Linear Operators on Banach Space, Inter. Math. Forum, 7(18) (2012), 861–866.

 Mezban Habibi, n-Tuples and Chaoticity, Int. Journal of Math. Analysis, 6(14) (2012), 651–657.

 S. N. Hoseini M., M. Habibi, F. Safari, F. Ghezelbash, P. Karami, Semi-Periodic Vector for n-Tuples of Operators, Int. Journal of Math. Analysis, 6(13) (2012), 643–650.

 Mezban Habibi, On Syndetically Hypercyclic Tuples, Inter. Math. Forum, 7(52) (2012), 2597–2602.

 Mezban Habibi, Sadegh Masoudi, Fatemeh Safari, -Tuples of Operators and Hereditarily, Int. Jour. Contemp. Math. Sci., 7(41) (2012), 1993–1998.

2013

Parvin Karami, Mezban Habibi, Fateme Safari, Mohammad Zarrabi, On Density and Hypercyclicity, International Mathematical Forum, Vol. 8, 2013,  no. 9, 401–405.

Kobra Ostad, Mezban Habibi, Fateme Safari, Semi-Periodic ∞-Tuples, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 7, 2013, no. 16, 763 – 766.

2014

S. Nasrin Hoseini M., M. Habibi, On Hypercyclicity ∞-Tuples of Commutative Bounded Linear operators, Pure Mathematical Sciences, Vol. 3, 2014, no. 1, 17 – 21.

Mezban Habibi, On Hilbert-Schmidt Tuples of Commutative Bounded Linear Operators on Separable Banach Spaces, International Journal of Mathematics Trends and Technology – Volume 8 Number 2 – April 2014.

Mezban Habibi, On Syndetically Hypercyclic ∞-Tuples, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 8, 2014, no. 20, 951 – 955.

Mezban Habibi, On Hilbert-Schmidt n-Tuples, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 9, 2014, no. 7, 325 – 329.

2015

 Mezban Habibi, Infinity Tuples of operators and Hereditarily, AIMC46, Yazd University, Yazd, Iran, 2015.

Mezban Habibi, Ali Reza Sharifi, Continuous and Exact-Continuous Frame for Hilbert Spaces, AIMC46, Yazd University, Yazd, Iran, 2015.

Mezban Habibi, Nasrin Hoseini, Some Conditions for Infinity Tuples of Commutative Bounded Linear Mapping acting on Ordered Hilbert Spaces to be Hilbert-Schmidt Tuples, Volume. 19, Issue. 10, 2015.

معلم از ديدگاه يونسکو

Download PDF

1- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم

2- معلمان امروزی می دانندکه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی

3- معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یادگیری اند

4- معلمان موفق امروزی می دانند که اثر گذاری بردانش آموزان بی انگیزه نیز از اهداف مهم آنهاست

5- معلمان موفق امروزی می دانند زنگ تفریح وبازی حق مسلم کودکان است

6- معلمان موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس وجامعه از اهداف آنهاست

7- معلمان موفق امروزی می دانند کلید قرن اخیر یادگیری مداوم است

8- معلمان موفق امروزی می دانند بایدفرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان فراهم نمایند

9- معلمان موفق امروزی می دانند سهم هر دانش آموز از یادگیری اهمیت دارد

10- معلمان موفق امروزی می دانند آنها علاوه برنیازهای علمی نیازهای معنوی واخلاقی هم دارند.

معرفی رشته های تحصلی در دانشگاه

Download PDF

معرفی رشته های تحصلی در دانشگاه به تفکیک گروه های آموزشی

رشته های گروه آموزشی علوم انسانی

رشته های گروه آموزشی هنر

رشته های گروه آمورشی زبان

رشته های تحصیلی گروه آموزشی علوم تجربی

معرفی رشته های گروه آموزشی ریاضی و فیزیک

رشته های گروه آموزشی هنر

Download PDF

کارگردانی تلویزیون

کارشناسی فرش

طراحی پارچه ولباس

موزه داری

مرمت واحیای بناهای تاریخی

مجسمه سازی

گرافیک(ارتباط تصویری)

صنایع دستی

نمایش

هنرهای تجسمی

نقاشی

تلویزیون وهنرهای دیجیتالی

چاپ

سینما

حفاظت و مرمت آثارتاریخی

ارتباط تصویری