نمونه سوال حسابان

۱- نمونه سوال درس حسابان از کل کتاب (کتاب جدید)     به صورت pdf 

۲- برای دریافت فایل آزمون حسابان بصورت پی دی اف    اینجا   و برای دریافت فایل پاسخنامه آزمون

حسابان بصورت پی دی اف   اینجا    کليک کنيد.(نوبت اول)

۳-نمونه سوال از فصل اول حسابان   بصورت pdf

۴- برای دریافت نمونه سوال حسابان تا آخر فصل اول  به صورت pdf    اينـــجا    و براي دريافت 

 پاسخنامه آن  بصورت pdf   اینــــــجا   كليك كنيد.

۵- برای دریافت سوالات درس حسابان شهریور ۹۰   اینــــــجا   کلیک کنید.

۶- برای دریافت سوالات درس حسابان خرداد ۹۰   اینجـــــــا    کلیک کنید.

۷-برای در یافت سوالات حسابان ۱۴/۸/۹۰به صورت فایل پی دی اف  اینجــــــــا  کلیک کنید.

۸- برای دریافت سوالات درس حسابان ۲۳/۹/۹۰    اینجــــــا   کلیک کنید.

 

Download PDF

سوالات امتحانی دی ماه ۱۳۹۰

۱- آزمون نوبت اول حسابان دبیرستان شهید موسوی رزن بصورت فایل   pdf

۲- آزمون نوبت اول حسابان دبیرستان خوجه نصیر بصورت فایل   pdf

۳- آزمون نوبت اول هندسه (۱) دبیرستان شهيد موسوی بصورت فایل   pdf

۴- آزمون نوبت اول هندسه تحليلی دبيرستان شهيد موسوی بصورت فایل   pdf

۵- آزمون نوبت اول هندسه تحليلی دبيرستان خواجه نصیر بصورت فایل   pdf

۶- آزمون نوبت اول ریاضیات گسسته دبيرستان شهيد موسوی بصورت فایل   pdf

۷- آزمون نوبت اول ریاضیات گسسته دبیرستان خواجه نصیر بصورت فایل   pdf

۸- آزمون نوبت اول هندسه (۲) دبيرستان شهيد موسوی بصورت فایل    pdf

۹- آزمون نوبت اول هندسه (۲) دبيرستان خواجه نصیر بصورت فایل    pdf

Download PDF

سوالات امتحانی دی ماه ۱۳۹۱

سوالات امتحانی دی ماه ۱۳۹۱

۱- آزمون نوبت اول حسابان دبیرستان شهید موسوی رزن بصورت فایل   PDF

۲- آزمون نوبت اول حسابان دبیرستان خوجه نصیر بصورت فایل   PDF

۳- آزمون نوبت اول هندسه تحليلی دبيرستان شهيد موسوی بصورت فایل  PDF

۴- آزمون نوبت اول ریاضیات گسسته دبيرستان شهيد موسوی بصورت فایل     PDF

۵- آزمون نوبت اول هندسه (۲) دبيرستان خواجه نصیر بصورت فایل    PDF

۶- آزمون نوبت اول در حساب دیفرانسیل و انتگرال دبیزستان های شهید موسوی و خواجه

نصیر بصورت PDF

Download PDF

نمونه سوالات هندسه (2) 

نوبت اول :

 دبیرستان شهید رجایی فامنین 15/10/89 بصورت فایل  PDF  و پاسخنامه آن بصورت   PDF 

دبیرستان خواجه نصیر رزن 22/10/90 بصورت فایل   PDF 

دبیرستان شهید موسوی رزن 25/10/90 بصورت فایل  PDF 

دبیرستان خواجه نصیر 2/10/91  بصورت فایل word  و بصورت  PDF 

Download PDF

نمونه سوالات حسابان

حل کامل تمرینات کتاب حسابان بصورت فایل  PDF  

کتاب مکمل حسابان بصورت فایل  PDF

  نوبت اول :

 آزمون هماهنگ حسابان در فامنين 7/9/89 بصورت فایل   word   و بصورت فایل     PDF

 دبیرستان شهید رجایی فامنین 18/10/89 بصورت  PDF  و پاسخنامه آن بصورت  PDF

 دبیرستان شهيد موسوی رزن تست حسابان 14/8/90 بصورت  word  و بصورت  PDF  

آزمون هماهنگ حسابان در رزن 23/9/90 بصورت فایل  word  و بصورت PDF 

دبیرستان شهید موسوی رزن 12/10/90 بصورت فایل  word  و بصورت  PDF 

دبیرستان خواجه نصیر رزن 17/10/90 بصورت فایل  word  و بصورت  PDF 

دبیرستان خواجه نصیر رزن 9/10/91 بصورت فایل  word  و بصورت  PDF 

دبیرستان شهید موسوی رزن 24/10/91  بصورت فایل  word  و بصورت PDF 

دبیرستان خواجه نصیر رزن 21/10/92 بصورت فایل word  و بصورت PDF  

 نوبت دوم :

 يک نمونه سوال از کل کتاب بصورت فایل   word   و بصورت فایل  PDF

Download PDF