بختیاری ها در پهنه ایران

Download PDF

سلام

مدت ها پیرامون بختیاری های تبعیدی مطالعاتی داشتم که لازم دانستم شما خوبان را درجریان قراردهم .کمتر استانی ازکشورسراغ دارم که جمعیتی از قوم بختیاری در آن ساکن نباشند.تعداد زیادی از قوم بختیاری درزمان شاه عباس برای مرزبانی به مرزچالدران منتقل وبرای همیشه درآنجا ماندگار می شوند،بنده ازنزدیک با بختیاریهای مقیم تبریزصحبت کردم اما متاسفانه زبان خودرا ازدست داده اند.پنج روستا اطراف ابهر زنجان بختیاری داریم که سه روستای آن هنوزباگویش بختیاری صحبت می کنند.درشمال کشوربین گیلان ومازندران بیش ازیکصدشهروروستابختیاری نشین داریم که توسط ظل السلطان پسرناصرالدین شاه که حاکم اصفهان بودندبه آنجا تبعیدی می شوند با چند نفر ازآنها در ارتباطم خیلی دوست دارندبدانند که ازکدام طایفه بختیاری هستندالبته موطن اولیه خودرا دشتی نرسیده به لردگان که احتمالا خونمیرزاباشد می دانند.جمعی دیگر از قوم بختیاری درشهرستان بابل وشهرستان سوادکوه مازندران ساکن هستند که با بعضی از افراد سرشناس آنان در ارتباط هستم .چندین روستا اطراف شاهرودازاستان سمنان بحتیاری هستند بایکی ازدوستان بختیاری این روستاها ارتباط دارم که بیان داشتند گویش بختیاری تا زمان پدرم مرسوم بوده واظهارکردندکه پدرم مرتب برایمان دی بلال می خوندند.
در استان تهران خصوصا شهرستان ورامین بیش ازنیمی ازجمعیت ورامین 17روستای آن بختیاری بوده همچنین چندین روستا ازشهرستان نهاوندوفیروزکوه نیز بختیاری هستند.
درشهر قم محله هایی ازاین شهر ازبختیاریهای تبعیدی از زمان رضاشاه میباشند.آبگرم محلات استان مرکزی نیز از بختیاریهای مهاجر وازطایفه گمار می باشند .
در استان فارس خصوصا شهرستان نورآباد وممسنی تا سرحد خشت وکنار تخته ازطایفه کرایی چهارلنگ سکونت دارندکه از نزدیک با بعضی ازبزدگان آنان ارتباط دارم .
استان بوشهر الا ماشاالله بختیاری داریم شهرگناوه جمعیت زیادی از طایفه خدرسرخ بخش گلدشت یادشت گور وبخش کلمه وبخش فاریاب وخودشهر برازجان ازشهرستان دشتستان پراز جمعیت بختیاری چهارلنگ وهفت لنگ میباشد .ازطرفی شهرستان بوشهر وشهرستان جم وریزنیز بخش عمده ای از جمعیت بختیاری را در خود جای داده اند .
درکتیبه ای در منزل رییسعلی دلواری که با دست خط اوست خواندم که اونیز ازخوانین وبزرگان بختیاری بوده که دردلوار ساکن می شوند وآن حماسه بزرگ رابرعلیه انگلیسیها رقم می زنند.ونماینده فعلی بوشهر وگناوه آقای خدری از همین بختیا ریها می باشد.
ازدیگر استانهای بختیاری نشین استان کرمان است که جمعیت زیادی از قوم مارادرخود جای داده ودرشهرستان های مختلف ازجمله کرمان بافق سیرجان جیرفت و..بختیا ریها زندگی می کنند درحال حاضریکی از نماینده گان مجلس این استان بختیاری می باشد.
خراسان رضوی وجنوبی ازدیگراستانهایی هستندکه جمعیت عمده ای از قوم بختیاری را درخودجای داده که معمولا در زمان نادرشاه به آنجا تبعیدگشتند.
استان سیستان وبلچستان خصوصا شهرستان زابل تعدادزیادی بختیاری داریم که اززمان نادرشاه اجبارا درآنجا ساکن گشته اند وفامیل خیلی هاهنوزبختیاری می باشد.
حدود یازده هزار خانوار بختیاری مقیم قندهار وچندین هزاردیگر شهرهای افغانستان داریم که در دولت اول حامد کرزای درافغانستان دووزیربختیاری داشتیم.
درپیشاور پاکستان حدودده هزار خانوار بختیاری ساکن داریم.
درکشوربحرین از پنج طایفه بختیاری خصوصا ازطایفه میر ململی مکوندی و..جمعیت زیادی ساکن داریم .
درکشور عراق خصوصا اطراف بصره تا استان سلیمانیه تعدادی بختیاری داریم که اززمان زندیه به آنجا منتقل گشته اند. البته خیلی استانهای دیگر بختیاری تبعیدی داریم که بنده دسترسی نداشتم. علی ایحال انتظاراست همه دوستان وهمتباران عزیزم بارویکردی جدید بتوانیم اتحادوهمدلی این قوم بزرگ اما پراکنده را به منصه ظهوربرسانیم.

هوشنگ مصطفوی

مدیر مسئول هفته نامه تاراز

مجیدِ سمیعی جاودان یا تورانِ میرهادیِ شادروان؛ به بچه هامون چی بگیم؟

Download PDF

پروفسور مجید سمیعی به مناسبت جشن آغاز سال تحصیلی مهمان دانشگاه ما بود. چند نفر از دانشجویانم در اتاقم نشسته بودند. با توجه به وضعیت غیرعادی دانشگاه به مناسبت این جشن، حرف به فرار مغزها کشیده شد. یکی از دانشجویانم گفت:”استاد، شما که می گید باید موند و به کشور خدمت کرد؛ می بینید میشه از اول جوونی رفت آلمان و در یک کشور دیگه موثر بود و در اواخر عمر به وطن برگشت و اینقدر هم عزّت و احترام دید، می بینید؟”. هر چند در پاسخ به او گفتم که “شاید اشتباه فکر می کنی چون پروفسور حسابی در ایران موند و قدرش هم دونسته شد” ولی نکته ای که آن دانشجو گفت مرا به تأمّل واداشت. آنچه در این مطلب کوتاه می نویسم نه نقد عالمان، بلکه بررسی دو فرهیخته به قصدِ تأمّل بیشتر درباره مسألۀ “ترکِ وطن” است مجید سمیعی پس از اتمام دوره دبیرستان به کشور آلمان میرود و تحصیل در رشته پزشکی را آغاز می کند در سال 1349 موفق به اخذ تخصص؛ و در همان سال معاون دپارتمان جراحی مغز و اعصاب دانشگاه ماینتز می شود. در سال 1350 درجۀ پروفسوری را دریافت می کند.

در این سال که وضعیت اقتصادی ایران مناسب بوده و وارد دوره شکوفایی شده بود، دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی) ضمن پیشنهاد ریاست دپارتمان رشته جراحی مغز و اعصاب، تلاش می کند تا او را به بازگشت به وطن و خدمت به کشورش ترغیب کند ولی ایشان زندگی و کار در آلمان را ترجیح می دهند و در سال 1356 ریاست دپارتمان جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان نورداشتات آلمان را می پذیرند که به مدت 26 سال یعنی تا سال 1382 ادامه پیدا میکند. پس از این سال به دلیل فراغت بیشتر و رفت و آمد به ایران، به تدریج اخبارشان در رسانه های کشور مطرح و در مدتی نه چندان زیاد به چهره ای ملّی تبدیل می شوند. توران میرهادی در سال 1325 به فرانسه می رود و تحصیل در رشته روان شناسی تربیتی را آغاز می کند. مادرِ ایشان؛ آلمانی بوده و با مجسمه سازی، نقاشی و موسیقی آشنایی داشت. بانو توران 5 سال بعد فارغ التحصیل می شود. با توجه به پیشینه خانوادگی و تحصیلی، او به راحتی می تواند در یکی از کشورهای اروپایی کار و زندگی کند ولی با این وجود، در حوالی سال 1330به ایران, که وضع مناسبی هم نداشت؛ بازمی گردد. پس از بازگشت، کودکستان، دبستان و مدرسۀ راهنمایی« فرهاد » را تأسیس می کند که معمولا بسیاری از شیوه های آموزشی نوین ابتدا به شکل آزمایشی در این مدارس اجراء می شدند.

 

بانو توران در کنار کار با کودکان، به تربیت مربیان و معلمان کودک می پرداخت و دانش و تجربه خود را در اختیاز آنان قرار می داد. او بیش از 50 سال ازعمر خود را به شکل مستقیم و غیر مستقیم صرف تعلیم و تربیت کودکان ایران زمین کرد و در آبان 1395 چشم از جهان فروبست. واقعیت آن است که سرگذشت پروفسور سمیعی و بانو توران دو مدل در زمینۀ مواجهه با ایران پس از اتمام تحصیلات در کشوری پیشرفته هستند. یکی در کشور پیشرفته می ماند و در همانجا زندگی می کند و پس از بازنشستگی به ایران بازمی گردد. دیگری با وجود امکان انتخاب یک زندگی آرام و مرفّه، خدمت به کشورش را ترجیح می دهد و علیرغم همه مشکلات و نابسامانی ها، به وطن بازمیگردد. به راستی اگر ما معلمان در معرض پرسش دانشجویان قرار بگیریم کدام مدل را باید به آنان توصیه کنیم؟ برگردند و به وطن شان خدمت کنند یا همانجا بمانند و پس از خدمات ارزنده به کشور میزبان، در دوره فراغت به ایران بیایند و “خدماتی هم” برای کشورشان انجام دهند؟ اگر پاسخ مرا بخواهید باید بگویم که پروفسور مجید سمیعی را دوست دارم و برای ایشان بی نهایت احترام قائلم. ولی در مقابل بزرگ زنانی چون بانو توران از جایم بلند می شوم و ساعتها برایشان کف می زنم. جنبۀ دیگر موضوع اما شیوه مواجهه جامعۀ ما با حوزۀ کاریِ این دو فرهیخته است.

وقتی عکس پروفسور سمیعی را در قسمت عکسهای سایت گوگل جستجو میکنم دهها نفر از مقامات و بازیگران را میبینم که خودشان را به او چسبانده اند. وقتی عکس بانو توران را جستجو میکنم بیشترِ عکسهای او تکی و پرتره اند و تاریخِ عکسها نشان میدهد که بیشتر آنها پس از مرگش منتشر شده اند. جامعۀ قدرناشناسی هستیم. عالمان حوزه پزشکی و آنان که مغز و قلب را جراحی می کنند همواره دیده میشوند چون با جسم سروکار دارند ولی عالمان علوم انسانی که با جان سروکار دارند و عمر خود را صرف پرورش آن چیزی میکنند که باید در مغز و قلب آدمی جای گیرد دیده نمیشوند. جامعۀ ما بیماری جسمی را خوب می فهمد ولی عقب ماندگی تربیتی را نه.

دکتر فردین علیخواه

جامعه شناس

منبع: اکانت خانم خدیجه یزدانی در لینکداین

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

Download PDF

یک قانون بر زمین مانده از دولت دهم، که دولت یازدهم شرایط اجرای آن را مهیا کرده است:
همه شهروندان ایرانی می توانند با درخواست کتبی یا آنلاین خود، هر اطلاعاتی که می خواهند را از دستگاه های حکومتی – اعم از دولت و غیر آن – بخواهند و دستگاه های مورد سؤال نیز موظف اند ظرف 10 روز کاری، اطلاعات مورد درخواست را به شهروند متقاضی اعلام کنند. عدم پاسخ دهی، جرم محسوب می شود و مسؤول مربوطه مجازات خواهد شد.
پروسه ثبت درخواست:
1. ثبت نام در سامانه و فعالسازی حساب کاربری
2. ثبت درخواست یا سوال
3. دریافت اطلاعات
4. انتشار اطلاعات
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home

ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط

Download PDF

سلام
ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط
👇👇👇👇👇
جزء اول 1

جزء دوم 2

جزء سوم 3

جزء چهارم 4

جزء پنجم 5

جزء ششم 6

جزء هفتم 7

جزء هشتم 8

جزء نهم 9

جزء دهم 10

جزء یازدهم 11

جزء دوازدهم 12

جزء سیزدهم 13

جزء چهاردهم 14

جزء پانزدهم 15

جزء شانزدهم 16

جزء هفدهم 17

جزء هجدهم 18

جزء نوزدهم 19

جزء بیستم 20

جزء بیست و یکم 21

جزء بیست و دوم 22

جزء بیست و سوم 23

جزء بیست و چهارم 24

جزء بیست و پنجم 25

جزء بیست و ششم 26

جزء بیست و هفتم 27

جزء بیست و هشتم 28

جزء بیست و نهم 29

جزء سی ام 30

نحوه ارزشیابی نمرات دانش آموزان پایه دهم

Download PDF

🛢تغییر در نحوه ارزشیابی نمرات دانش آموزان پایه دهم از زبان عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش
🛢در خصوص نحوهء محاسبه نمرات امتحانی دانش آموزان در نظام جدید و بر اساس آیین نامه آموزشی که امسال برای دوره دوم متوسطه در نظر گرفته شده تغییراتی در ضرایب دروس ارزشیابی شده اعمال می‌شود.
🛢با توجه به ماده ۴۵ آیین نامه، تاثیر ارزشیابی‌های مستمر افزایش یافته است.
🛢پیش از این ضریب نمره پایانی ۶ بوده که با توجه به تغییرات این ضریب به ۴ کاهش یافته، همچنین مجموع نمرات ارزشیابی از ضریب ۱۰ به ۸ رسیده است.
🛢با توجه به اینکه این آیین نامه به مدارس کشور ابلاغ شده بنابراین کارنامه دانش آموزان با توجه به این تغییرات محاسبه و به آنها ارائه می‌شود.
🛢برای پایه دهم:
مستمر دی ماه: ضریب ۱
امتحان دی ماه: ضریب ۲
مستمر خرداد ماه : ضریب ۱
امتحان خرداد ماه : ضریب ۴
نمره نهایی: حاصل جمع نمرات با اعمال ضریب تقسیم بر ۸
🛢به عنوان مثال:
نمره مستمر دیماه: ۱۸
نمره امتحان دیماه: ۱۶
نمره مستمر خردادماه: ۱۹
نمره امتحان خرداد ماه: ۱۸
روش محاسبه:
(۱۸+(۱۶×۲)+۱۹+(۱۸×۴))÷۸=۱۷/۶۳

قیمت خودرو در ایران گرانتر است یا اروپا؟

Download PDF

قیمت خودرو در ایران گرانتر است یا اروپا؟
همیشه این سوال در ذهن مردم بوده که خودرو در ایران گران است یا اروپا؟ وقتی از قیمت خدرو نسبت به درآمد ماهانه مردم در کشوری مانند سوئد صحبت می کنم،همه دو تصور دارند، یا دروغ می گوییم و یا در رویا هستیم.
اینکه قیمت خودرو و یا هر خدمت دیگری را بدون در نظر داشتن درآمد سرانه بررسی کنیم البته کاری کاملا اشتباه است. در این متن بر ان هستم تا قیمت فروش دو خودروی دست دوم مشابه را درکشورهای ایران و سوئد مورد مقایسه قیمت قرارد دهم.

خودروی مورد نظر مرسدس بنز ام.ال 350

تصویر زیر نیز مربوط به آگهی فروش یکی از همین خودروها در کشورمان ایران است که با مدل 2006 و قیمت 230 میلیون تومان برای فروش گداشته شده است.(البته تا 300 میلیون هم قیمت گذاری می شوند)

http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/1111.jpg

حال خودروی هم تیپ این خودرو، با مدل 2007 و در کشور سوئد با قیمت 84900 کرون برای فروش گذاشته شده است که حدود 34 میلیون تومان است. تصور اختلاف قیمت در این حد کمی دشوار است.

http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2-3.jpg

نکاتی در این مقایسه قابل تامل است
اول اینکه: اگر میانگین درآمد در کشوری مانند ایران را حدود 3 میلیون تومان تصور کنیم(که احتمالا پایین تر باشد) در این صورت قیمت این خودرو در ایران تقریبا برابر شش و نیم سال حقوق یک نفر خواهد بود.
در کشور سوئد اما میانگین درآمد یک کارمند و نیروهای خدماتی در فروشگاهها، حدود 25 هزار کرون است که پس از کسر مالیات حدود 15 هزار کرون دریافتی نیروی شاغل خواهد بود، یعنی خودرو مورد نظر را در کشور سوئد با حدود 5 ماه حقوق می توان خریداری نمود!
دوم: در کشور ایران خرید چنین خودرویی برای هموطنان عادی(وشاید طبقه متوسط به بالاهم) تقریبا غیرممکن است و هیچ کارمند و دبیرو حتی استاد دانشگاهی توان خرید چنین خودرویی را ندارد.
حال آنکه هر یک از شهروندان سوئدی که شاغل باشند و حقوق دریافت می کنند می توانند با دریافت وام بدون ضامن و بدون تشریفات مرسوم بانکی در ایران و با پرداخت ماهیانه 855 کرون(350 هزار تومان) این خوردرو را خریداری کند.
سوم اینکه: هر نفر ایرانی با حقوق میانگین سه میلیون تومان در ماه، می تواند 3000 لیتر بنزین خرداری کند، اما در کشور سوئد تقریبا 1500 لیتر بنزین، یعنی بنزین در ایران تقریبا نصف قیمت سوئد است.
مزبان حبیبی

بخشی از سند ملی 2030

Download PDF

بخشی از سند ملی 2030 صفحه357 ، سندی که از آن بنام سند ننگین یاد می شود، خواهشا بخوانید:
ب) چالشهاي معلم و تربیت معلم در ایران
پایین بودن منزلت اجتماعی حرفه معلمی با توجه به شأن حقیقی معلم از منظر اسلام •
پایین بودن حقوق معلمان و مشکلات مسکن و رفاه اجتماعی معلمان •
سختی شرایط کار براي معلمان دورهها وآموزشهاي خاص (چندپایه، ابتدایی، فنی و حرفهاي و…) •
چند شغله بودن معلمان •
پایین بودن حقوق معلمان و مشکلات مسکن و رفاه اجتماعی معلمان •
سختی شرایط کار براي معلمان دورهها وآموزشهاي خاص (چندپایه، ابتدایی، فنی و حرفهاي و…) •
مشارکت نابسنده عوامل ونهادهاي سهیم وموثر در امر تربیت معلم •
کمتوجهی به نقش معلم در تحول آموزشوپرورش و نادیده گرفتن معلمها در فرآیند برنامهریزي •
نبود تشکیلات صتفی براي دفاع از حقوق معلمان •
نادیده انگاشتن توان و ظرفیت معلمان بازنشسته •
نداشتن استقلال حرفه اي معلمان •
تربیت شدهاند. « تربیت معلم فکور » آماده نبودن نظام آموزشی براي توجه به معلمانی که با رویکرد •
محدودیت منابع و زیرساختهاي لازم براي توسعه تربیت معلم با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتلاي نظام تعلیم و •
تربیت کشور
نگرش منفی و محتاطانه به بهرهگیري از تجربیات جهانی در حوزه تربیت معلم •
فراهم نبودن زمینه هاي فرهنگی و اجتماعی استفاده از ظرفیت هاي بینالمللی در خدمت توسعه تربیت معلم و رفع •
محدودیت هاي کمی و کیفی در این زمینه
غیبت در صحنه تربیت معلم و بهسازي منابع انسانی کشورهاي نیازمند، بهویژه کشورهاي اسلامی •
نبود فرآیند نظارت بر کار معلمان و کمتوجهی به تفاوت عملکرد معلمان •
فقدان زیرساختاي سنجشی براي اجراي طرح رتبهبندي معلمان •
مقاومت در برابر اجراي سازوکارهاي ناظر به احراز صلاحیت حرفهاي معلمان قبل از ورود به آموزشوپرورش •
ناپایداري نیروي انسانی در مناطق محروم و توسعه نیافته •
تنوع گروههاي دانشآموزي و پراکندگی جمعیت در مناطق محروم و نیاز به ارائه خدمات کیفی حرفهاي در این •
مناطق بر اساس نیازهاي واقعی این گروه از دانشآموزان
ضعف مدیریت دانش حرفه اي در حوزه معلمی در ایران (دانش محلی و دانش عام) •
به کارگیري معلمان آموزش ندیده در آموزش و پرورش •
چالش فرسودگی شغلی معلمان
توضیح نویسنده: من با خواندن اینها متوجه میشم که چرا باهاش مخالفت میکنن